Politiek

Gemeenteraad besluit over woningbouw in Kampen

Ingezonden bericht ChristenUnie Kampen In de raadsvergadering van donderdag 14 oktober is de “Bouwsteen wonen” en het “Ambitiedocument Kampen Zuidwest” vastgesteld. De verwachte groei in West-Overijssel als regio is 35.000 – 40.000 woningen tot 2030. Kampen heeft een deel van deze opgave. In de “Bouwsteen wonen” staat waar, welke woningen ……(LEES MEER).