Kunst & Cultuur

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

Nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten inspelen op de coronamaatregelen, bieden provincie Overijssel en Cultuurfonds Overijssel een helpende hand. Per januari 2021 is de corona-investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven geopend. Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur in Overijssel én voldoen aan de ……(LEES MEER).

Overijssel

Rijk en provincies maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat Rijk en provincies vandaag hebben bereikt over de besteding van 3 miljard euro om stikstofgevoelige natuur te verbeteren. Onderdeel van het zogeheten Programma Natuur is om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.  Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher wil graag ……(LEES MEER).

Openbaar vervoer

Alsnog Chinese bussen in Overijssel? Nee bedankt!

Het Kamper PVV statenlid Joeri Pool heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Onlangs is duidelijk geworden dat er frauduleuze ’sideletters’ (begeleidende brieven) met Chinese bedrijven, Keolis hebben geholpen bij het winnen van de aanbesteding openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht. Nu lijkt het er op dat ……(LEES MEER).

Overijssel

Corona Mobiliteitsprotocol voor werkgevers in Overijssel

Voor werkgevers in Overijssel die maatregelen willen nemen om hun mobiliteitsbeleid te verbeteren, heeft de provincie Overijssel dit jaar een kwart miljoen euro subsidie beschikbaar. Hiermee wil de provincie werkgevers ondersteunen die door onder andere de coronacrisis maatregelen willen uitvoeren om hun mobiliteitsbeleid aan te scherpen. Gedeputeerde Bert Boerman: ‘De ……(LEES MEER).