Kampen Sociaal blij met steun Bovenkerk

167

De Bovenkerk krijgt de komende jaren steun vanuit de gemeente voor de exploitatie. De gemeenteraad besloot afgelopen donderdag daartoe tijdens de gemeenteraadsvergadering. Met het broze financiële toekomstperspectief voor de gemeente werd er voor de komende drie jaren budget gevonden om de kerk te ondersteunen.

Fractievoorzitter Lammert Bastiaan van Kampen Sociaal diende samen met zeven andere fracties een motie in met de oproep aan het college om de Bovenkerk te ondersteunen: ‘Het is van belang dat de Bovenkerk voor de toekomst behouden en open blijft, het is het een van de belangrijkste iconen van onze stad. Met deze steun kan de Bovenkerk de komende jaren daarvoor zorgen.’

Vorig jaar kreeg de Bovenkerk steun vanuit de gemeente, de provincie en het Rijk voor de restauratie van de kerk. Het beoogde bedrag van 3,2 miljoen is nog niet helemaal binnen maar de restauratie is inmiddels al wel begonnen.