Penny wise, pound foolish, bezuinigingen in gemeente Kampen

(Ingezonden ChristenUnie)

Voorzitter Jan Willem Schutte van de ChristenUnie opende woensdagavond het eerste debat over de financiële situatie in Kampen in de Commissievergadering Bestuur en middelen. Hij waarschuwde voor te snelle en verkeerde zuinigheid en gebruikte de woorden: “Penny wise, pound foolish”. We kunnen denken ergens een paar centen te besparen om ergens anders een hoop geld weg te gooien.

Verrast
Schutte wees erop dat de laatste financiële rapportage van 2018 nog een redelijk positief beeld te zien gaf. “Er werd zelfs gevraagd om met voorstellen te komen voor personeelsuitbreiding. En nu vliegen de tekorten ons om de oren. De fractie van de ChristenUnie is daarom ook zeer verontrust. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom heeft het college dit niet eerder onderkent? Nu weten we inmiddels dat landelijk de tekorten op het sociaal domein bij de meeste gemeenten parten spelen, maar hebben we in oktober nog een plan van aanpak in de raad vastgesteld waarmee het sociaal domein beter beheersbaar moest worden. Toch lijkt nu het tegendeel waar”.

Grote bezuinigingsopgave
Voor 8 miljoen aan bezuinigingsruimte vinden, is een hele grote opgave. Een opgave van ongekende omvang voor onze gemeente. Belangrijkste oorzaak is een tekort van ruim 6 miljoen op jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. In 2005 was er ook een bezuinigingstaakstelling die veel kleiner was dan deze en dát was al heel moeilijk om te realiseren.

Waarom nu?
We weten dat het Rijk ons minder geld heeft gegeven wat een van de belangrijkste oorzaken is van de tekorten. “Waarom gaan we nu de bezuinigingen in gang zetten. Het Rijk zal met tegemoetkoming moeten komen. Mede ook gezien de geluiden landelijk bij andere gemeenten. Nemen we op deze manier geen risico dat het Rijk de gemeenten verder en verder uitkleedt?” zei Schutte. Er zijn gemeenten die de tekorten op het sociaal domein doorschuiven en eerst de onderhandelingen met het Rijk afwachten.

Maar we gaan niet stil zitten? Nee zeker niet. Een goede analyse waar de gemeente Kampen uit de pas loopt met andere gemeenten is zeker gewenst. Zijn we wel ‘in control’?

Gezien de omvang en complexiteit van de te verwachtte tekorten is de ChristenUnie van mening dat er door een extern bureau expertise en wellicht ook regie ingebracht moet worden om deze operatie te leiden.

Woensdag 29 mei zal er weer over worden gesproken en nog vele malen dit jaar om pas in november besluiten te nemen hoe de financiële situatie in Kampen weer gezond kan worden gemaakt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*