Onderwijs en gemeente tekenen convenant zorg in en om school

jeugdzorg

Gemeenten en het onderwijs gaan nauw samenwerken om voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, de zorg in en om school op elkaar af te stemmen. Donderdag 18 juni ondertekenen de 17 schoolbesturen van alle basis- en voortgezet onderwijs scholen én de gemeente Kampen een convenant waarin zij afspraken hebben vastgelegd over de onderlinge afstemming en samenwerking in het kader van passend onderwijs en jeugdhulp.

Op grond van de wet Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 is ingevoerd, moeten scholen kinderen een passende onderwijsplek bieden inclusief de benodigde zorg. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 op grond van de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg.

Wethouder Meijering: “Vaak gaat het om dezelfde kinderen die zowel binnen als buiten de school ondersteuning en zorg nodig hebben. Doordat we als gemeente nu verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, zijn we beter in staat
om de hulp goed af te stemmen op het kind en de verbinding te leggen met bijvoorbeeld onderwijs. Op deze manier wordt de hulp rond gezinnen eenvoudiger en beter op elkaar afgestemd en kunnen we meer preventief en vanuit de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders werken”.

In het convenant hebben schoolbesturen en gemeente onder andere vastgelegd hoe ze elkaar informeren over de kinderen die van hen zorg en ondersteuning ontvangen, de inzet van schoolmaatschappelijk werk binnen de scholen en over de inzet van dyslexiezorg.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*