Vraagtekens bij inning gemeentelijke belastingen

Raadsvragen ChristenUnie over behandeling kwetsbare groepen

CU geldBij de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Kampen is er bezorgdheid gerezen over de afhandeling van het innen van de belastingen door de gemeente bij kwetsbare inwoners met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet in staat zijn om zelfstandig hun financiële administratie te voeren. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan het College van B&W.

De CU-fractie wil graag weten of het College bekend is met de problematiek en in hoeverre er rekening wordt gehouden met de kwetsbare inwonersgroepen. Wordt er bijvoorbeeld een contactpersoon benaderd? Zo niet, dan wil de fractie weten of er meer maatwerk mogelijk is ter voorkoming van aanmaningskosten en dwangbevelen.

”Er zijn diverse situaties denkbaar waarom een gemeentelijke aanslag bij deze specifieke groepen aan de aandacht ontsnapt”, licht CU-raadslid Jennemarieke Steenbeek toe. ”In het geval van een tijdelijk verblijf bijvoorbeeld in een zorgcentrum of bij dementie. Wanneer er niet tijdig wordt betaald, volgt direct een aanmaning met extra kosten. Als de aanslag dan nog niet is betaald, volgt er een dwangbevel.”

Indien het College onbekend is met de problematiek en wanneer er bij vermoedens geen nader onderzoek wordt verricht of contact wordt gezocht met naasten van de inwoner, verneemt de CU-fractie graag of het College tot dit laatste bereid is om aanmaningskosten en dwangbevelen zoveel mogelijk te voorkomen.

Stadsfront ChristenUnie

Zie ook:
ChristenUnie afdeling Kampen
Belastingen en heffingen gemeente Kampen


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*