Raadsvragen PvdA over afvalbeleid binnenstad

Kritiek vanuit de gemeenteraad op de nieuwe afvalcontainers

Aansluitend op de kritiek van binnenstadbewoners heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Kampen vragen gesteld aan het College van B&W over het afvalbeleid en de te kleine, nieuwe ondergrondse containers in de binnenstad.

Enkele bewoners van de Kamper binnenstad  voelen zich niet vertegenwoordigd door hun wijkvereniging. Zij hebben een petitie opgezet waarin zij aangeven dat de nieuwe afvalcontainers te klein zijn voor de gebruikelijke vuilniszakken. Daarnaast heerst er onduidelijkheid over waar en hoe het GFT-afval te storten nu de bovengrondse containers verdwijnen. Deze signalen zijn opgepikt door de PvdA.

Gewoonlijk kan KampenOnline niet alle vragen publiceren die gemeentefracties stellen aan het College van B&W en beperken wij ons tot de (nieuwswaardige) antwoorden daarop. Om een beeld te krijgen van de vragen die er in deze kwestie zijn gerezen bij de PvdA-fractie, publiceren wij hun vragen en opmerkingen ditmaal integraal. De petitie, de voorgeschiedenis en meer informatie is hier te vinden: http://kampenonline.com/petitie-tegen-containers-binnenstad/

containers in de Raad

Schriftelijke vragen PvdA Kampen aan het College inzake vuilophalen in de binnenstad d.d. 1 juli 2015

Het zal u niet ontgaan zijn: er is veel onrust bij bewoners in de binnenstad over het nieuwe vuilophaalregime van de gemeente. Er is zelfs een initiatief van een petitie die oproept om het beleid aan te passen!
Mensen klagen dat ze te ver moeten lopen (afstanden tot containers zouden hemelsbreed zijn gemeten en dus geen rekening houden met looproutes) en dat de opening voor de zakken te klein zouden zijn (een goed gevulde 40-literzak past niet door de opening die geschikt zou zijn voor 40-literzakker).
Hierdoor worden bewoners op extra kosten gejaagd, omdat zij minder vuil per keer kunnen aanbieden. Bovendien hebben zij verminderde mogelijkheden om hun afval te scheiden, wat betekent dat zij eerder hun vuilniszak vol hebben zitten, wat ook weer kosten verhogend werkt.
Enerzijds willen wij als gemeente graag een bewoonbare binnenstad en stimuleren wij het wonen. Anderzijds worden de binnenstadbewoners wel extra opgezadeld met (financiële) ongemakken van het wonen aldaar.

In veel gemeentes is dit een dossier dat niet soepel bij de opstart is verlopen, dus heeft ons College vooraf wel voldoende informatie ingewonnen?
Heeft het College de experts van de dienst BOR ook betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleid? Die weten ook alle bekende gemaakte fouten uit het verleden.
De containers blijken ook nog eens storingsgevoelig te zijn. Hoe waakt het College ervoor dat we hier hetzelfde débacle krijgen als bij de parkeerautomaten? Storing heeft tot gevolg dat mensen hun afval naast de container neerzetten. Zeker met warm weer zorgt dat voor grote overlast. Hoe biedt het College dit probleem het hoofd?
Via social media werd ons duidelijk dat er op 2 juli een avond is belegd met inwoners en ambtenaren. Zit hier ook een collegevertegenwoordiging bij? Hoe zijn inwoners geattendeerd op deze bijeenkomst?

Een rekenvoorbeeld:
De kleine containers kunnen geen zakken van 40 liter aan. Simpelweg passen die niet door de opening van de nieuwe ondergrondse containers. Dat betekent dat men een zak van 40 liter in twee keer aan moet bieden.
Dat betekent dat de kosten enorm oplopen. Voorheen betaalde de inwoner voor een lediging van een container van 140 liter €5,83. Nu moet je diezelfde 140 liter dus in minimaal 7 porties aanbieden in de container. Dat betekent dat je €12,45 gaat betalen voor dezelfde hoeveelheid afval. Daarbij zijn de kosten van de zakken en het feit dat men een container goed kon aanstampen nog niet meegenomen. Is dit een extra verkapte vorm van inkomsten voor de gemeente? En zou het niet redelijk zijn om 40 liter afval volgens het oude tarief aan te bieden? Namelijk rond de €1,66. Dat komt overeen met de kosten van het oude systeem. Echter de containers zijn daar niet voor geschikt.
Met andere woorden de binnenstadsbewoner gaat een keer zoveel betalen voor zijn restafval dan andere bewoners. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Is de inwoner ook op de hoogte gesteld van deze kostenverdubbeling?

1. Is het College bekend met de problematiek?
2. Heeft het College zich voldoende laten informeren door ervaringen van andere gemeenten en door de medewerkers van BOR?
3. Hoe heeft het College de binnenstadbewoners geïnformeerd over het nieuwe systeem en de stijgende kosten?
4. Hoe kijkt het College tegen de storingsgevoeligheid van de apparatuur aan en heeft het College zich contractmatig ingedekt tegen eenzelfde débacle als bij de parkeerautomaten?
5. Hoe biedt het College het hoofd aan opstapelend vuil naast de containers bij storingen en bij het achterlaten van de zak die niet door de opening past door gefrustreerde binnenstadbewoners?
6. Hoe heeft het College de bewoners geïnformeerd over de speciale ingelaste bijeenkomst met inwoners op 2 juli?
7. Kan het College aangeven wat de rol en positie van de wijkvereniging Binnenstad hierbij is?
8. Is het College bereid om een passende oplossing te bedenken? Bijvoorbeeld door een grotere opening op de centrale bakken te laten plaatsen, of door binnenstadbewoners financieel te compenseren?
9. Er is een petitie in de maak. Wat gaat het College daar mee doen?


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*