zondag, mei 19, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeNieuwsStandpunt SGP aangaande zondagsrust

Standpunt SGP aangaande zondagsrust

-

 

De SGP hecht waarde aan de zondagsrust


Conform de Bijbel als Gods Woord en de christelijke traditie, is de zondag als de dag van de Heere een dag waarop de mens niet alleen moet, maar vooral ook mág rusten. Deze dag is afgezonderd van de andere dagen in de week en primair bedoeld voor overdenking, bijbellezing en kerkgang. De Heere vraagt van ons om deze dag in acht te nemen en te heiligen (=apart zetten). We nodigen al onze medeburgers van harte uit om daar, samen met ons, gehoor aan te geven. Dit is de hoofdreden waarom de SGP principieel tegen de zondagsopenstelling van winkels is.
Daarnaast is het vanuit sociale motieven en uit oogpunt van welzijn/gezondheid van belang om wekelijks te rusten. Daar komt bij dat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, wat veelal ten koste gaat van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Er zijn dus meer secundaire argumenten die ons principiële standpunt ten aanzien van de zondag ondersteunen.
Raadsvergadering 12 december jl.
Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2013 is tijdens het vragenhalfuurtje de ontheffing voor het houden van een koopzondag op 22 december 2013 aan de orde gesteld. De Ondernemers Vereniging Kampen (OVK) had een ontheffing gevraagd ten behoeve van het openstellen van alle winkels op 22 december 2013 tijdens het evenement Kerst in Oud Kampen.
De gevraagde ontheffing is niet verleend, maar er is helaas wel ruimte gegeven aan winkels in het betreffende gebied voor de verkoop van aan het evenement gerelateerde food artikelen. Een motie van D66 om de OVK de gevraagde ontheffing alsnog te verlenen werd uiteindelijk verworpen. De SGP vindt dat terecht op basis van de afspraken die er liggen in het coalitieprogramma.
Anderzijds constateren we, met een groot deel van onze bevolking die ook waarde hecht aan de zondagsrust, dat er toch meer ruimte is gekomen voor winkelopenstelling op zondag tijdens dit evenement. Zoals we het in deze raadsvergadering hebben gezegd druist dit besluit in tegen Gods Woord en tegen Gods geboden.
Onze mening over het genomen besluit
Het mag duidelijk zijn dat de SGP de onprofessionele gang van zaken betreurt. Op grond van landelijke wetgeving of het coalitieprogramma was er geen enkele reden voor verruiming van de regels ten aanzien van de zondag.
Het verbaast onze fractie dan ook dat de coalitie een bewuste keuze heeft gemaakt voor een soort halve koopzondag, met een lastig handhaafbare scheidslijn van food. Tegenwoordig verkopen nagenoeg alle winkels branchevreemde producten. De keuze van winkelopenstelling van ‘foodwinkels’ in het evenementengebied is toch hopelijk geen opstap naar een verdergaande winkelopstelling op zondag?
Het college heeft de scheidslijn niet concreter gemaakt en heeft aangekondigd niet in staat te zijn tot een effectieve handhaving. Het handhaven van de openbare orde heeft prioriteit. De prioriteit van handhaven wordt ook niet gevoeld, want dat zou voorbij gaan aan ‘het mooie’ van het evenement. De SGP-fractie vindt dat er ten aanzien van de handhaving met meerdere maten wordt gemeten en hierdoor de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur onder druk staat. Bovendien kan de opstelling van burgemeester Koelewijn worden gezien als een uitlokking tot het overtreden van de richtlijn.
Waardering
Het onderwerp “zondagsopenstelling van winkels” is inmiddels veelbesproken in de afgelopen periode. Voor- en tegenstanders zijn in de media aan het woord geweest. De SGP fractie wil haar waardering uitspreken voor die winkeliers die hebben aangegeven uit respect hun winkel op zondag gesloten te houden. Dergelijke winkeliers verdienen onze steun en geven aan oog te hebben voor het grote deel van de burgers van Kampen die met ons waarde hechten aan de heiligheid van de zondag.

De SGP fractie

SGP1

Gerelateerde berichten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen