Suzanne Kröger voert campagne in Kampen

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks komt zaterdag 16 maart naar Kampen. Ze gaat met wethouder Irma van der Sloot in gesprek over de plannen voor Lelystad Airport. Daarna gaat Suzanne Kröger met een grote groep GroenLinksers huis aan huis in Onderdijks. Dat is de wijk die net als Kamperveen, ‘s Heerenbroek en Wilsum (en mogelijk toekomstig dorp Reeve) flink overlast krijgt van de vliegroutes van Lelystad Airport.

Kamerlid Suzanne Kröger (onder andere woordvoerder Lelystad Airport) gaat niet alleen in Kampen maar ook in Zwolle de straat op zaterdag. Ze vraagt daarmee aandacht voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De komende verkiezingen worden klimaatverkiezingen, immers de provincies kunnen een fors aandeel leveren aan het klimaatbeleid. Bijvoorbeeld met maatregelen in tijden van grote droogte, zoals afgelopen zomer, en het nemen van de regie bij het plaatsen van windmolens en zonneparken. Samen met het waterschap werkt de provincies aan plannen voor een betere waterhuishouding. In het klimaatbeleid dat nodig is, past wat GroenLinks betreft geen Lelystad Airport.
Suzanne Kröger: “Alle seinen staan op rood voor Lelystad Airport: De overlast voor mensen in Overijssel en andere provincies is groot, de impact op kwetsbare natuurgebieden en natuurlijk klimaat is overduidelijk. Een vliegveld voor 45.000 extra vliegbewegingen past niet in deze tijd van grote klimaatproblemen. We moeten inzetten op meer snelle internationale treinverbindingen om vluchten binnen Europa te vervangen.”

Noot redactie: Ingezonden door GroenLinks Kampen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*