No Picture
Politiek

Live: Vergadering gemeenteraad

Vanaf 19.25 uur kun je live meekijken naar de vergadering van de Gemeenteraad. Naast de hamerstukken, het vragenhalfuurtje, besluitenlijst, ingekomen stukken en mededelingen staat het raadsvoorstel oprichting havenbedrijf ‘Port of Zwolle’ op de agenda. Het college stelt de raad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Quintus mogelijk zelfstandige Stichting

Doel is van Quintus een ondernemender en slagvaardiger organisatie te maken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om per 1 januari 2017 Quintus, centrum voor cultuureducatie, te verzelfstandigen in de vorm van een stichting. Eerst start een reorganisatietraject, waarna verzelfstandiging volgt. Met de vaststelling in de ……(LEES MEER).