Gemeente Kampen

Kampen krijgt een eigen grondwatermeetnet

De gemeente Kampen zet een eigen grondwatermeetnet op om de grondwaterstanden goed te kunnen monitoren. Vanaf 7 juni starten de werkzaamheden in Kampen die bestaan uit het schoonmaken van oude peilbuizen en het aanleggen van nieuwe. De afgelopen jaren is de monitoring in Kampen gedaan met een grondwatermeetnet van Rijkswaterstaat ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Gemeente Kampen subsidieert energiebesparende maatregelen voor huurder en huiseigenaar

Inwoners van de gemeente Kampen kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor (kleine) energiebesparende producten/maatregelen voor het energiezuinig en duurzaam maken van hun woning. De subsidie is online aan te vragen via www.duurzaambouwloket.nl/rrew-kampen. Dit de website van het Duurzaam Bouwloket, het Energieloket van gemeente Kampen. Er is subsidie beschikbaar voor 3.000 ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Europese subsidie voor waterrecreatie IJsseldelta

De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Door dit project komt er via het water een betere toeristisch-recreatieve infrastructuur beschikbaar. Voor de uitvoering van de plannen is nu een Europese LEADER-subsidie toegekend van € ……(LEES MEER).