Gemeente Kampen

Bestemmingsplanstop vanaf 1 september 2022

Vanaf 1 september 2022 neemt de gemeente Kampen geen nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of -wijziging meer in behandeling. Dat heeft te maken met de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 inwerking treedt. De aanleiding is dat een ontwerp-bestemmingsplanherziening of -wijziging voor 1 januari 2023 ter inzage moet liggen. ……(LEES MEER).

Gemeente Kampen

Voorbereiding sloop Dr. H. Bouwmanschool van start

De voorbereidingen voor de sloop van de Dr. H. Bouwmanschool zijn donderdag 14 juli van start gegaan. Onder toeziend oog van Henk ter Wee, voorzitter college van bestuur IRIS – stichting voor christelijk onderwijs, Wendy Staring, locatieleider Dr. H. Bouwmanschool en Bernard van den Belt, wethouder voor onderwijs werd een ……(LEES MEER).