In Kampen staan dienstverlening en wijkgericht werken hoog op de agenda van het huidige college. Het College van BenW heeft een startnotitie vastgesteld waarin afspraken staan over het gezamenlijk opstellen van visies hierover.

Inwonersparticipatie speelt een belangrijke rol in het proces, zoals beschreven in de startnotitie. De gemeenteraad zal de startnotitie bespreken en mogelijk vaststellen tijdens de raadsvergadering van 18 april 2024. Dienstverlening en wijkgericht werken zijn ook opgenomen in de strategische agenda van de gemeenteraad. Het proces omvat het beantwoorden van de vraag hoe de samenleving en gemeente zich tot elkaar willen verhouden, gevolgd door het formuleren van visies op dienstverlening en wijkgericht werken. Het college stelt een uitgebreid participatietraject voor, waarbij input van inwoners en betrokkenen wordt gebruikt.

Wethouders Erik Faber en Bernard van den Belt benadrukken het belang van deze onderwerpen en het betrekken van inwoners. Bij goedkeuring van de startnotitie door de gemeenteraad zal de participatie in mei en juni plaatsvinden, met als doel de visies aan het einde van het jaar aan de gemeenteraad voor te leggen.