Regio

Duurzaamheid wordt dé standaard binnen het waterschap

Energieneutraal, broeikasgasneutraal en circulair “Duurzaamheid wordt dé standaard binnen het waterschap” Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft ingestemd met de aangescherpte aanpak van duurzaam werken. De ambities daarvoor zijn eerder al vastgelegd in de Watervisie en het Waterbeheerprogramma. Het waterschap wil op termijn energieneutraal, broeikasgasneutraal en ……(LEES MEER).