Werkbezoek van staatssecretaris Fleur Gräper aan Kampen

324

Op woensdagmiddag 19 juni bracht de (demissionaire) staatssecretaris van Cultuur en Media, Fleur Gräper, een werkbezoek aan de Bovenkerk en de Koggewerf in Kampen. Hierbij werd zij vergezeld door wethouders Bas Wonink en Richard Boddeus. Het bezoek stond in het teken van de restauratie van de Bovenkerk en de mogelijke expositie van de IJsselkogge bij de Koggewerf, omlijst door de Hanzeschatten van Kampen.

Staatssecretaris Gräper benadrukte het belang van het behoud van rijksmonumenten voor toekomstige generaties. “Deze karakteristieke gebouwen vertellen onze geschiedenis en daarom willen we ze voor volgende generaties behouden. Een voorbeeld is de Bovenkerk die met zijn indrukwekkend hoge schip de skyline van Kampen domineert. Deze kerk vertelt het verhaal van het rijke Hanzeverleden, een belangrijk hoofdstuk uit onze nationale historie. Mooi om te zien hoe de restauratie wordt opgepakt. Een andere indrukwekkende ‘Hanzeschat’ is de Koggewerf. Ook op deze plek worden de verhalen over het verleden verteld. Met de mogelijke komst van de IJsselkogge kan een prachtig element worden toegevoegd aan deze unieke locatie.”, aldus de staatssecretaris.

Ontvangst bij de Bovenkerk

Wethouder Richard Boddeus ontving de staatssecretaris bij de Bovenkerk, samen met de Stichting Bovenkerk Kampen. “We hebben de staatssecretaris bijgepraat over de huidige staat van de Bovenkerk. We hebben goed kunnen uitleggen waarom de unieke positie van de Bovenkerk, als symbool van onze identiteit en geschiedenis, een belangrijke waarde heeft voor de stad. En dat hiermee de restauratie van een monument als deze van groot belang is.” Het behoud van grote Rijksmonumenten werd tijdens het bezoek onderstreept als een opgave die speciale aandacht van het Rijk verdient.

Hanzeschatten van Kampen

De staatssecretaris maakte tijdens de wandeling van de Bovenkerk naar de Koggewerf kennis met enkele van de Hanzeschatten in Kampen. De route liep via het Stedelijk Museum, langs het Gotisch Huis en het Stadsarchief, waar de staatssecretaris een archiefstuk uit 1250 werd getoond. Diverse partners in de stad werken samen met de gemeente aan het verbinden van deze Hanzeschatten langs de Oudestraat met informatiepanelen en Hanzeverhalen.

Expositie IJsselkogge bij de Koggewerf

Wethouder Bas Wonink gaf bij de Koggewerf uitleg over de kansen om de IJsselkogge mogelijk bij de Koggewerf te exposeren. “Vanmiddag kregen wij de kans om de staatssecretaris te laten zien dat deze plek nauw verweven is met de Hanzegeschiedenis van Kampen. Met het icoon van de Hanze, de IJsselkogge, op de Koggewerf kan de focus helemaal liggen op het ervaren en beleven van de Hanze. De IJsselkogge is het tastbare bewijs van het Hanzeverleden. De expositie van de IJsselkogge in combinatie met de Koggewerf en in samenwerking met de mensen van de Koggewerf, versterkt onze Hanze identiteit en versterkt ons Hanzeverhaal. Zeker als de expositie in breder context met internationale en Nederlandse Hanzesteden plaatsvindt. Mogelijk via een Nationaal Hanzemuseum bestaande uit musea in de diverse Hanzesteden die onderling verbonden zijn.

Kansen voor de lokale economie

Met de IJsselkogge in een paviljoen in Kampen, wordt een impuls gegeven aan kwaliteitstoerisme in Kampen. Er worden hierdoor meer bezoekers verwacht waardoor de lokale ondernemers er ook van profiteren en eigen voorzieningen in stand worden gehouden.

De opgedane indrukken van het werkbezoek neemt de staatssecretaris mee terug naar Den Haag voor het overdrachtsdossier voor haar opvolger. Ze was enthousiast over Kampen en wil beslist via een privébezoek terug naar Kampen.

Betrokken partners

Het werkbezoek is samen met verschillende partners voorbereid. De Stichting Bovenkerk Kampen, de Koggewerfpartners, het Stedelijk Museum, het Stadsarchief en de RCE waren hierbij betrokken.

Foto’s Tennekes.