donderdag, april 18, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeKunst & CultuurEerste contouren nieuw cultuurbeleid Kampen klaar

Eerste contouren nieuw cultuurbeleid Kampen klaar

-

cultuur-kleurt-het-leven

De afgelopen maanden is binnen de gemeente Kampen hard gewerkt aan de eerste contouren voor het nieuwe gemeentelijke cultuurbeleid voor de periode 2014 tot en met 2017.

Inmiddels is er een concept cultuurnota opgesteld. Dit is een kadernota met daarin de hoofdlijnen en denkrichtingen voor het nieuwe cultuurbeleid. Daarnaast is een uitvoeringsprogramma toegevoegd. Voordat het concept cultuurbeleid aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd, wil de gemeente betrokkenen en belanghebbenden de gelegenheid geven hierop te reageren.
De conceptnota is tot stand gekomen via een uitgebreid participatietraject. In verschillende bijeenkomsten en een intensief social media traject is gediscussieerd en gereageerd op stellingen en vragen over kunst en cultuur in onze gemeente. Cultuurwethouder Janita Tabak: “Er hebben veel mensen meegedacht in het voortraject. Namens de stuurgroep wil ik iedereen hier enorm voor bedanken. Mede dankzij hun input ligt er nu een mooi concept waarin de denkrichtingen staan beschreven over hoe we kunnen gaan samenwerken, herstructureren, vernieuwen en cultureel ondernemerschap gaan bevorderen. Ik hoop dat betrokkenen en belanghebbenden zich hierin kunnen vinden. Ook voor het vervolgtraject zullen wij iedereen blijven informeren en betrekken”.
Tot en met 15 juli kan iedereen reageren op de concept cultuurnota. Reacties worden (waar mogelijk) meegenomen in het tweede concept, dat in de tweede helft van 2013 voor besluitvorming naar het college van burgemeester en wethouders gaat. Voordat vervolgens de gemeenteraad zich erover buigt, krijgt iedereen opnieuw de gelegenheid hun mening naar voren te brengen tijdens een inspraakperiode.

Samenwerking, herstructurering, vernieuwing en cultureel ondernemerschap

Kampen is een cultuurstad. Om de aantrekkingskracht van Kampen te behouden of zelfs te vergroten, is cultuur dan ook belangrijk. Op veel vlakken levert cultuur een bijdrage aan de redenen waarom mensen zich in Kampen vestigen of er willen blijven wonen. Cultuur draagt bij aan de sfeer van de stad en haar omgeving. Ook op sociaal, economisch en ruimtelijke gebied speelt cultuur een belangrijke rol. De gemeente Kampen heeft hierop in de nieuwe cultuurnota een visie en uitgangspunten ontwikkeld.

Met de nieuwe cultuurnota streeft Kampen naar:

  • Een toekomstbestendige culturele infrastructuur met ambitie en focus.
  • Een nieuw evenwicht tussen de taak van de overheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers en cultureel ondernemers door stimulering van burgerkracht en particulier initiatief.
  • Intensievere samenwerking en verzelfstandiging van culturele organisaties in de gemeente.
  • Invulling van de bezuinigingstaakstelling in gezamenlijk overleg met de cultuursector.
  • Onderzoek naar stimulering van de mogelijkheden voor de sector om op zoek te gaan naar nieuwe geldstromen en verdienmodellen.
Samenwerking, herstructurering, vernieuwing en cultureel ondernemerschap zijn de trefwoorden voor de nieuwe aanpak. Deze aanpak staat op hoofdlijnen beschreven in de concept cultuurnota.

Reageren op de concept cultuurnota

Iedereen die zijn mening over de concept cultuurnota aan de gemeente wil laten weten, kan op www.kampen.nl/cultuurnota de inhoud van de nota lezen en reageren via het digitale reactieformulier. Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk gebruik te maken van dit digitale formulier.
Kunt u niet via internet meedoen, dan kunt u de concept cultuurnota tot en met 12 juli met een reactieformulier en envelop opvragen. Dit kan door tijdens kantooruren contact op te nemen met Rob Hoekstra van de gemeente Kampen via telefoonnummer (038) 339 41 66 of door een e-mail te sturen naar r.hoekstra@kampen.nl. U krijgt de stukken dan thuisgestuurd.
Reacties kunnen tot en met 15 juli 2013 bij de gemeente worden ingediend.

Gerelateerde berichten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen