Hoge opkomst inloopavond in het Provinciehuis voorgenomen Omgevingsverordening en de inpassing van zon en wind

130

Op woensdagavond 3 juli kwamen ruim 170 inwoners naar het Provinciehuis in Zwolle op uitnodiging van Provinciale Staten (PS). Het doel van deze bijeenkomst was om te spreken over de voorgenomen Omgevingsverordening en de inpassing van zon en wind. De PS zullen op 9 oktober een besluit nemen over deze onderwerpen. Tijdens deze avond gingen inwoners en Statenleden met elkaar in gesprek, ondersteund door gedeputeerden en ambtenaren die vragen van de aanwezigen beantwoordden.

Thema’s en Gesprekstafels

De inwoners spraken met Statenleden aan verschillende tafels over vijf hoofdthema’s: ‘Afstandsnorm’, ‘Zon’, ‘Gezondheid’ en ‘Lokaal eigendom’. Voor andere onderwerpen waren er tafels gemarkeerd als ‘Algemeen’.

Initiatief en Extra Tijd

De inloopavond was een initiatief van de PS. Leden van de Statencommissie Milieu & Energie wilden voldoende tijd en ruimte hebben om in gesprek te gaan met de inwoners. Statenlid Sanne Winkels benadrukte het belang van een informele setting om goed te kunnen praten over belangrijke dossiers zoals wind en zon. De Agendacommissie maakte daarom extra tijd vrij voor deze avond.

Statenleden Luisteren

Alle Statenfracties waren goed vertegenwoordigd. Statenlid Reinier Mulder verwelkomde de aanwezigen en benadrukte het belang van de inloopavond voor het nemen van een weloverwogen besluit dat het algemeen belang dient. Mulder, samen met Winkels voorzitter van de Kopgroep Participatie, benadrukte het belang van deze groep om PS te adviseren over het contact met inwoners.

Emotie en Protest

De hoge opkomst toonde de behoefte aan deze avond. Veel inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om buiten het provinciehuis te demonstreren tegen de voorgenomen omgevingsverordening. Dit onderstreepte volgens Winkels en Mulder het belang van de inloopavond, aangezien het dossier veel emotie oproept.

Zinvol Gesprek

De inloopavond eindigde om 22.05 uur. Mulder vond de avond zinvol omdat Statenleden echt konden luisteren naar de zorgen van de inwoners. Winkels merkte op dat er veel diverse thema’s besproken werden en dat inwoners daadwerkelijk goede gesprekken konden voeren met de Statenleden.

Mogelijkheid tot Inspreken

Inwoners behouden de mogelijkheid om vijf minuten in te spreken over de omgevingsverordening tijdens de Statencommissie Milieu & Energie. Vanwege de grote belangstelling is er extra tijd vrijgemaakt op 18 september. Inwoners kunnen zich aanmelden tot 4 september via st***********@ov********.nl.

Besluit op 9 oktober

Na de inloopavond en het inspreken op 18 september, bespreken de Statenleden de voorgenomen Omgevingsverordening. De Statencommissie besluit of dit voorstel verder moet worden besproken in de Statenvergadering of als hamerstuk wordt behandeld. PS nemen een definitief besluit op 9 oktober.

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van Overijssel en vormen het algemeen bestuur van de provincie. Statenleden worden elke vier jaar gekozen en wijzen Gedeputeerde Staten (GS) aan voor het dagelijks bestuur. PS bepalen het beleid en controleren de uitvoering door GS. Overijssel heeft 47 Statenleden, verdeeld over 15 partijen, met Andries Heidema als voorzitter van de Statenvergadering.