Samen werken aan de kwaliteit van de binnenstad

Foto van auteur

Op maandag 10 maart organiseert de gemeente in het stadhuis een zogenaamde beeldvormingssessie over de kwaliteit van de Oudestraat. Genodigden zijn alle ondernemers uit de Oudestraat, Geerstraat, Broederstraat en Gasthuisstraat, plus de wijkvereniging Binnenstad Kampen.

Een aantrekkelijk winkel- en horecagebied zorgt voor tevreden ondernemers, toeristen en bewoners. Het draagt bij aan een positief vestigingsklimaat, hogere vastgoedwaarde en trekt werkgelegenheid aan. De gemeente erkent het belang van een kwalitatief hoogwaardig en gastvrij winkelgebied. Een aantrekkelijk en bereikbaar binnenstadscentrum is één van de speerpunten in de toekomstvisie ‘Kampen Merkbaar beter’.

Samen met de ondernemers uit de binnenstad wil de gemeente een actieplan maken waarmee aan de kwaliteit van de Oudestraat wordt gewerkt. Vertrekpunt van dit actieplan is een gedeelde ambitie over de kwaliteit. De kwaliteit van de Oudestraat wordt door meerdere facetten bepaald en iedereen kijkt hiernaar vanuit een eigen bril. Het is belangrijk om van elkaar te horen wat vanuit de optiek van een ander kwaliteit is. Dit levert inzicht en begrip op voor elkaars opvatting en biedt de basis voor gezamenlijke afspraken. Tijdens een werksessie willen we met elkaar in gesprek gaan over de volgende vragen: Wat is kwaliteit en uitstraling? Wat maakt een winkelstraat aantrekkelijk en gastvrij?

Daarom zijn de ondernemers uit de binnenstad uitgenodigd op maandag 10 maart om 19.00 uur in het stadhuis van Kampen voor een beeldvormingssessie, waarin we deze gedeelde kwaliteitsambitie gaan formuleren. Dit proces wordt begeleid door bureau Cyber. Dit bureau is specialist op het gebied van meten van kwaliteit van de buitenruimte en geeft tevens adviezen over het gebruik daarvan.

nieuwe toren nieuw

Gerelateerde Berichten

Plaats een reactie