No Picture
Politiek

GBK: “Meer voorzieningen voor aanleg van pleziervaartuigen”

Meer op- en afstapmogelijkheden Kampen wil zich inzetten op toerisme en daarbij het water een belangrijke rol laten vervullen. Om water een belangrijke plek te kunnen laten innemen bij de verdere uitbouw van Kampen als toeristische trekpleister is Gemeente Belangen Kampen van mening dat er voorzieningen moeten komen voor de ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Stichting Welzijn Kampen ontvangt het Hoornbeeck College

De Welzijn-1-klas van het Hoornbeeck College heeft deze week uitgebreid kennis gemaakt met het werkveld. De mbo’ers staan aan het begin van hun carrière. Om in de toekomst goede keuzes te maken, vindt het Hoornbeeck College het belangrijk dat ze een goed beeld hebben van de beroepspraktijk. Één van de ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Zwemfonds helpt kinderen met het behalen van zwemdiploma

De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat alle kinderen zich kunnen redden in het water. Gezinnen die financieel moeilijk rond komen kunnen daarom vanaf 1 januari 2017 een aanvraag indienen bij het Zwemfonds Kampen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van een zwemdiploma. Het fonds is er ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Maatregelen Kampen Bereikbaar 2017 rondom station en stadsbrug

Betere doorstroming door aanpassing verkeerslichten met adviezen alternatieve routes in maatregelenpakket Beter Benutten Om de verkeersdoorstroming rondom het station Kampen te verbeteren, heeft het college van B&W van gemeente Kampen afgelopen dinsdag een voorkeur uitgesproken voor een maatregelenpakket dat in 2017 uitgevoerd kan worden. De voorkeursvariant houdt onder meer in ……(LEES MEER).

No Picture
Nieuws

Kampen evalueert beleid en uitvoering nieuwe zorgtaken

Het huidige beleid heeft geen grote bijstellingen nodig, de uitvoering kan op punten beter. Dat is de uitkomst van de evaluatie van de uitvoering van de decentralisaties van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in Kampen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn. Ook zijn zij zich bewust van ……(LEES MEER).