HartVoorBurkina

BEZORGDHEID OVER UITSPRAKEN WETHOUDER EKKER LEERLINGENVERVOER

Foto van auteur

In het dagblad Trouw d.d. 14 november 2013 staat een artikel over leerlingenvervoer met de titel “Gemeente: schaf die refobusjes maar af.”

In het artikel wordt wethouder Ekker van de gemeente Kampen geciteerd: “Ouders zijn wat mij betreft vrij om de school voor hun kinderen te kiezen, maar ze moeten daar zelf voor betalen.” In het artikel staat verder vermeld dat wethouder Ekker naar de Tweede Kamer der Staten Generaal gaat om zijn standpunt nader toe te lichten. Op 14 november jl. is wethouder Ekker bij een rondetafelgesprek over de Grondwet in de Tweede Kamer geweest.

Dit geeft aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen aan het college. Daarom heeft de SGP op 15 november jl. , samen met de ChristenUnie, de volgende vragen schriftelijk aan het college gesteld:

  1. Wat is (samengevat) de inbreng geweest van wethouder Ekker tijdens het rondetafelgesprek op 14 november 2013?
  2. Is de vermelding op de convocatie van de Tweede Kamer voor het rondetafelgesprek op 14 november 2013 juist dat wethouder Ekker in Den Haag sprak namens het college?
  3. Zo ja, deelt het college de inbreng van wethouder Ekker tijdens het betreffende rondetafelgesprek?
  4. Is wethouder Ekker juist en volledig geciteerd in dagblad Trouw d.d. 14 november 2013?
  5. Zo ja, deelt het college het in Trouw verwoorde standpunt van wethouder Ekker over het leerlingenvervoer?
  6. Zo nee, wat is de kern van de bijdrage van wethouder Ekker aan dagblad Trouw geweest en deelt het college de kern van die bijdrage?

De fracties van de SGP en Christen Unie zijn momenteel in afwachting van de beantwoording, welke wordt betrokken bij het politiek handelen van beide partijen…

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: