Controle hondenbelasting

De gemeente Kampen gaat de komende maanden controleren op het houden van honden. De controle wordt uitgevoerd door medewerkers van Stadstoezicht en de gemeente Kampen. De controleurs van de gemeente beschikken over een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs.
Doel van de controle is na te gaan of houders van honden de verplichte hondenbelasting betalen. Om te controleren of iedere houder van één of meerdere honden ook hondenbelasting betaalt, wordt elk jaar de controle in een deel van de gemeente Kampen vrijwel huis-aan-huis uitgevoerd. Daarnaast doen we over de hele gemeente verspreid een aantal steekproeven.

Voorkom boetes

hondenbelastingAls er één of meer honden worden aangetroffen die niet geregistreerd staan in het bestand van de gemeente, dan wordt hiervan melding gemaakt bij de heffingsambtenaar. Het niet doen van aangifte kan leiden tot een boete. In 2014 bedraagt de belasting € 86,88 voor iedere gehouden hond.
Hondenbelasting is een algemene belasting. De opbrengst van de hondenbelasting vloeit in de algemene middelen. Voorzieningen voor honden als hondentoiletten, hondendolterreinen en afvalbakken met opruimzakjes worden uit de algemene middelen bekostigd.

Hondenpenning

Tijdens de hondencontrole vraagt de controleur u om de hondenpenning van iedere hond te tonen. Bij verlies van een hondenpenning moet u een nieuwe hondenpenning aanvragen. Dit kunt u doen bij de balie in het stadhuis (aanvraag, betaling en afgifte direct) of via het Digitaal Loket. De hondenpenning wordt verstrekt tegen kostprijs (tarief 2014: € 14,90).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*