Nieuws

In beeld: Oefening Hoogwaterbrigade Kampen

Woendagavond 21 september hield de hoogwaterbrigade van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de jaarlijkse oefening van het sluiten van de waterkering Kampen-Midden. Het opbouwen van de losse elementen van de 2km lange waterkering wordt jaarlijks door ruim 200 enthousiaste vrijwilligers opgebouwd. Dit doen ze om bedreven te blijven in het ……(LEES MEER).

Nieuws

Waterschap heeft oog voor natuur en biodiversiteit bij maaien dijken

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besteedt de komende twee jaar het maaien van dijken uit aan aannemer Van der Weerd uit Grafhorst. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject kwam deze aannemer als beste uit de bus. Belangrijke voorwaarde van het waterschap is om bij het maaien van de dijken oog te hebben ……(LEES MEER).