Politiek platform De WerF krijgt vervolg

GroenlinksGroenLinks nodigt inwoners van de gemeente Kampen uit voor een nieuwe ronde van De WerF. In De WerF praten belangstellenden over onderwerpen die in de gemeenteraad besproken worden. Dat gesprek mondt uit in een advies aan de fractie.

“Politiek dichter bij mensen, dat is waar we steeds naar zoeken” legt fractievoorzitter Nieke Jansen uit. “Afgelopen half jaar hebben zes mensen meegedaan in de eerste groep van De WerF. Die heel gemêleerde groep van leden en sympathisanten is enthousiast. Het leuke is dat het mes aan twee kanten snijdt. Als fractie worden we gevoed door hun inbreng. En de mensen die meedoen komen dichter bij de gemeentepolitiek en krijgen invloed. Door de gesprekken en debatten in De WerF kan iemand ook ontdekken hoe het politieke werk eruit ziet en of dit beetje politiek smaakt naar meer.”

De WerF komt eens per maand bij elkaar. Na deze succesvolle start gaat een tweede groep van De WerF van start in juni of september. Wie meer informatie wil of zin heeft om mee te doen in De WerF kan zich aanmelden via info@groenlinkskampen.nl.